AMJ Psykopterapi i Malmö
 
OM MIG
HÄR FINNS JAG
KONTAKT

Psykoterapi


Hjälp att förstå och gå vidare


Att börja med terapi kan ha många orsaker. Ibland sker saker i livet som underlättas av stöd och hjälp från en utomstående. Det kan också vara så att man under en lång tid har mått dåligt och behöver hjälp att hitta sin egen styrka.

Tillsammans undersöker vi hur vi kan förstå Dina problem, vilken livssituation Du befinner Dig i och Din historia.

Målet är att Du skall få en ökad förståelse om Dig själv och Ditt sätt att reagera och agera, och hur Du samverkar med andra.

Terapin skall leda till att Du får nya livsmöjligheter och ett bättre välmående, allt på Dina villkor.